Navigation Menu+

Opatrovateľky

Renata Kontarova
opatrovateľka

Renata Kontarova

Vek: 26

Pracuje ako: opatrovateľka

Škola: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: predprimárna a primárna edukácia

Motto: „ Nechajte deti si užívať svoje detstvo, lebo detstvo je len jedno! Je to

najkrajšia fáza života!“

učiteľka v jasličkách

 

 

Zuzka Lepetova
učiteľka v materskej škole

Zuzka Lepetova

Vek: 30

Pracuje ako: učiteľka v materskej škole

Škola: Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

Odbor: učiteľstvo pedagogiky a psychológie

Titl.: Mgr.

Motto: „ Deti sú našimi najlepšími učiteľmi.“

Deni final_web
CEO

Deni final_web

Denisa Špotáková

Vek: 28 rokov

Pracuje ako: učiteľka v materskej škole, organizátorka detských podujatí

Škola:Pedagogická fakulta univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: učiteľstvo pre primárne a predprimárne vzdelávanie

Motto: “Nemôžme všetky deti naučiť všetko, ale môžme ich urobiť šťastnými”