Navigation Menu+

Deniska Špotáková

Deni final_web

Denisa Špotáková

Vek: 28 rokov

Pracuje ako: učiteľka v materskej škole, organizátorka detských podujatí

Škola:Pedagogická fakulta univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: učiteľstvo pre primárne a predprimárne vzdelávanie

Motto: “Nemôžme všetky deti naučiť všetko, ale môžme ich urobiť šťastnými”