Navigation Menu+

Zuzka Lepetová

Zuzka Lepetova

Vek: 30

Pracuje ako: učiteľka v materskej škole

Škola: Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

Odbor: učiteľstvo pedagogiky a psychológie

Titl.: Mgr.

Motto: „ Deti sú našimi najlepšími učiteľmi.“