Navigation Menu+

Renátka Kontárová

Renata Kontarova

Vek: 26

Pracuje ako: opatrovateľka

Škola: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odbor: predprimárna a primárna edukácia

Motto: „ Nechajte deti si užívať svoje detstvo, lebo detstvo je len jedno! Je to

najkrajšia fáza života!“